Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

 • Αρχική

  Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ στην "Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού"

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην "Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού" διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/2008(Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Το ΜΠΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η έναρξη λειτουργίας του έχει οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (με έμφαση στην αναπαραγωγή, έλεγχο της ταυτότητας και την ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού).

  Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού  .
  • Κατανόηση των βασικών αρχών παραγωγής (in-vivo και in-vitro) του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Κατανόηση της αναγκαιότητας για αυτάρκεια της Ελλάδας σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.
  • Κατανόηση των αρχών και μεθόδων της πιστοποίησης με μορφολογικά, φυσιολογικά, κυτταρολογικά, βιοχημικά και μοριακά γνωρίσματα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Κατανόηση των αρχών και μεθόδων οργανικής καλλιέργειας του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Κατανόηση των σύγχρονων τάσεων αποθήκευσης και διακίνησης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Ο Διευθυντής του ΜΠΣ

  Καθηγητής Ιωάννης Ν. Ξυνιάς

Υποσέλιδο

text here

Τηλ. 24610 00000

Φαξ 24610 00000

E-mail : testwebsite@teiwm.gr