Αρχική

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ στην "Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού"

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην "Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού" διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπoνίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017  (Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΜΠΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η έναρξη λειτουργίας του έχει οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (με έμφαση στην αναπαραγωγή, έλεγχο της ταυτότητας και την ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 

Η Διευθύντρια του ΜΠΣ

Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια

logo 19 20