Σχολή Γεωπονικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας

Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

  • Έρευνα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

    Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19, από 26/3/2020 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων όλων των τμημάτων του μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Zoom.

    Στο πλαίσιο αυτό, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψη των φοιτητών μας αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα ή/και προτάσεις βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό, διενεργείται έρευνα, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου από τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου μας, καθώς η γνώμη τους είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση και τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διευθύντρια ΜΠΣ:
Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια                                
Τηλ. 23850 54623                              
Αν. Διευθυντής ΜΠΣ:
Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητής                                    
Τηλ.: 23850 54614                                   
    Γραμματεία ΜΠΣ:
Κα: Ευγενία Χαλβατζή                                 
Τηλ: 23850 24640, 23850 55070
FAX: 2385054621